Dofinansowanie do zwiększenia konkurencyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Etapu II z zakresu działania „Wzór na konkurencję”. Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

DLA KOGO

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, które swoją działalność gospodarczą prowadzą na terenie Polski Wschodniej i w sposób prawidłowy wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I.

NA CO DOFINANSOWANIE

  • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii opracowanej w ramach I Etapu;

 

  • koszty realizacji inwestycji początkowej;

 

  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

 

TERMINY

Nabór wniosków trwa od od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2018 r. do godziny 16:00. Należy przesyłać je wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, który znajduje się na stronie PARP.

Należy mieć na uwadze, że konkurs jest podzielony na etapy. Każdy z nich obejmuje nabór przesłanych wniosków w danym miesiącu kalendarzowym. Projekty podlegają ocenie, a ich lista wraz z liczbą uzyskanych punktów oraz wyróżnienie wybranych projektów do dofinansowania zostanie umieszczona na stronie PARP.

Polecamy naszego partnera – Biuro Patentowe

Biuro Patentowe Inicjator

Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Na dofinansowanie projektów przeznaczono 250 000 000 zł.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 3 000 000 zł.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Szczegóły informacje podane są na stronie PARP, zapytania można kierować za pośrednicwem Centrum Pomocy PARP, na adres info@parp.gov lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93.

©2018 Centrum Szkolnictwa i Technologii Nowych Generacji - CSTNG | Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to jednocześnie zgoda na ich używanie | Zobacz: Biuro Patentowe INICJATOR |Wynalazca.TV | - Polityka Prywatności

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?