Dofinansowanie do patentu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów z zakresu poddziałania „Ochrona własności przemysłowej”.

 

DLA KOGO

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby mające status mikroprzesiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

NA CO DOFINANSOWANIE

  • uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej, z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej.

 

  • realizację ochrony prawa własności przemysłowej, w sytuacji, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

TERMINY

Nabór wniosków trwa od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. do godziny 16:00. Należy przesyłać je wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, który znajduje się na stronie PARP.

Należy mieć na uwadze, że konkurs jest podzielony na etapy. Każdy z nich obejmuje nabór przesłanych wniosków w danym miesiącu kalendarzowym. Projekty podlegają ocenie, a ich lista wraz z liczbą uzyskanych punktów oraz wyróżnienie wybranych projektów do dofinansowania zostanie umieszczona na stronie PARP.

Polecamy naszego partnera – Biuro Patentowe

Biuro Patentowe Inicjator

Na wsparcie projektów przeznaczono:

  • 4 440 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych województwie mazowieckim,
  • 45 560 000.00 zł dla projektów zlokalizowanych w innych województwach.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 000 zł, a maksymalna 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywnośc dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowanch.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Szczegóły znajdują się na stronie PARP, zapytania można składać za pośrednicwem Centrum Pomocy PARP, na adres info@parp.gov lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93.

©2018 Centrum Szkolnictwa i Technologii Nowych Generacji - CSTNG | Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to jednocześnie zgoda na ich używanie | Zobacz: Biuro Patentowe INICJATOR |Wynalazca.TV | - Polityka Prywatności

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?